Back
A Payment Gateway must be set up before any payments will be processed.
Membership Level change

You have selected the Wyjątkowy pakiet kursów ozdób ślubnych – PROMOCJA membership level.

Wyjątkowe pakiet kursów ozdób ślubnych + BONUS

TYLKO TERAZ: 99zł

Pakiet obejmuje kursy:
 • bukiet ślubny (wartość 119zł)
 • wianek ślubny (wartość 119zł)
Dodatkowo:
 • E-Book ‘Twój Ślub’ (wartość 39zł)

The price for membership is

PLN 99.00

9 sposobów na niezapomniany ślub
Ślub plenerowy
Kwiatowa bransoletka
Przypinka do butonierki
Wianek ślubny
Bukiet ślubny
Account Information Already have an account? Log in here
LEAVE THIS BLANK
Billing Address
Payment Information We Accept Visa, Mastercard, American Express, and Discover
/
(what's this?)
Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez osoby fizyczne (dalej: Użytkownicy) w związku z korzystaniem przez nich z witryny firmy Dzika Róża Pracownia Dekoratorska Ewa Szumińska ul. J.U.Niemcewicza 28a/2, NIP 6312219295, dostępnej pod adresem internetowym https://www.akademiadekoracji.pl (dalej: Serwis). Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz przepisami krajowymi uchwalonym w wykonaniu lub w związku z RODO.
 2. Niniejsza Polityka prywatności ma charakter informacyjny i nie stanowi źródła obowiązków dla Użytkowników.

§2

DANE OSOBOWE

 1. Administrator danych przetwarza dane osobowe udostępniane w ramach Serwisu przez Użytkowników wypełniających formularz kontaktowy: imię i nazwisko, telefon, e-mail, nazwa firmy oraz ewentualne dane wskazane w treści wiadomości (dalej: Dane osobowe).
 2. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia Uczestnikowi udziału w szkoleniach i webinariach, jak również zakupu publikacji wydawanych przez firmę Dzika Róża Pracownia Dekoratorska Ewa Szumińska ul. J.U.Niemcewicza 28a/2, NIP 6312219295.
 3. Administratorem danych osobowych jest Ewa Szumińska prowadząca firmę Dzika Róża Pracownia Dekoratorska (dalej: Administrator danych).
 4. Użytkownicy mogą skontaktować się z Administratorem danych za pośrednictwem: poczty elektronicznej kontakt@akademiadekoracji.pl lub pod numerem telefonu +48 503 840 400.
 5. Administrator danych może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi jedynie w oparciu o zawartą z nim umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Administrator danych może korzystać z narzędzi analitycznych, które służą do gromadzenia informacji na temat aktywności użytkowników na stronie internetowej Serwisu, takich jak odwiedzone podstrony Serwisu, przejścia pomiędzy podstronami Serwisu, źródło użytkownika, informacje o profilu użytkownika, konwersja, sesje wideo użytkowników czy czas spędzony na stronie internetowej Serwisu.
 7. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu, w tym w szczególności w celu zapoznania się przez Administratora z treścią wiadomości przesłanych przez osoby wypełniające formularz kontaktowy i udzielenia mu stosownej odpowiedzi.
 8. Udostępnienie Danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na treść wiadomości zamieszczonej w formularzu kontaktowym.
 9. W przypadku wyrażenia przez Użytkowników dodatkowej i dobrowolnej zgody, ich dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych, w sposób i na zasadach określonych w tej zgodzie.
 10. W przypadku wyrażenia przez Użytkowników dodatkowej i dobrowolnej zgody, ich dane osobowe mogą być wykorzystane w celu przekazania informacji handlowych, w tym wysyłanych za pośrednictwem urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, w sposób i na zasadach określonych w tej zgodzie.
 11. Zgody wyrażone przez Użytkowników mogą zostać przez nich w każdej chwili odwołane, poprzez wysłanie stosownego żądania za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres  kontakt@akademiadekoracji.pl.
 12. W przypadku udostępnienia Danych osobowych wyłącznie w celu uzyskania odpowiedzi na treść wiadomości zamieszczonej w formularzu kontaktowym, Dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny dla jej udzielenia, chyba że z przesłanej wiadomości w sposób jednoznaczny wynikać będzie niezbędność i celowość przechowywania danych przez dłuższy czas.
 13. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości
 14. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

§3

PRAWO KONTROLI

 

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich Danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. Administrator danych respektuje wszelkie uprawnienia przysługujące Użytkownikom, w tym w szczególności prawo żądania aktualizacji Danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia, które mogą być realizowane przez Użytkowników w dowolnym momencie, chyba że ich realizację uniemożliwiają obowiązujące przepisy prawa.
 3. Użytkownikom przysługuje także prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach RODO, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz przeniesienia danych, a także prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 4. Uprawnienia wskazane w § 3 ust. 2 i 3 mogą być realizowane poprzez wysłanie stosownego żądania za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres kontakt@akademiadekoracji.pl.
 5. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych następuje z naruszeniem obowiązujących przepisów, każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§4

BEZPIECZEŃSTWO

 1. Administrator danych stosuje odpowiednie organizacyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia mające na celu ochronę danych osobowych przed przypadkowym, bezprawnym lub nieautoryzowanym zniszczeniem, utratą, zmianą, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Danych osobowych, Administrator danych na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Danych osobowych, a także w celu przygotowania procedur na wypadek stwierdzenia naruszenia Danych osobowych oraz potwierdzenia wdrożenia wymaganych środków w zakresie ochrony danych osobowych, Administrator opracował Politykę bezpieczeństwa zawierającą niezbędne procedury i działania zapewniające realizację obowiązków nałożonych przez obowiązujące przepisy prawa.
 4. W żadnym wypadku Administrator nie udziela dostępu do przetwarzanych danych osobowych oraz podmiotom trzecim.

§5

PLIKI COOKIES

 1. Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej Serwisu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w Serwisie wyłącznie za zgodą Użytkownika, wyrażoną poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu elektronicznym, wykorzystywanym przez Użytkownika.
 3. Na stronie Serwisu używane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne – pozostają zapisane na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika do momentu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej.
 4. Ograniczenia lub wyłączenie przez Użytkownika stosowania plików cookies jest możliwe w każdym czasie, jednak może to wpłynąć na niektóre funkcje dostępne na stronach internetowych serwisu lub całkowicie uniemożliwić jego wyświetlenie.
 5. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku, gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików cookies.

§6

SERWISY ZEWNĘTRZNE

 1. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 13 lipiec 2020 roku.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Polityki Prywatności w szczególności ze względu rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisów.
 3. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały poprzez umieszczenie informacji o wprowadzonej zmianie na stronie, na której zamieszona została niniejsza Polityka Prywatności.
 4. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności prosimy o kontakt przez formularz umieszczony w Serwisie lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej kontakt@akademiadekoracji.pl.